6288-2019.pdf 126kb - BESLUT

5303

Kreditupplysningslag 1973:1173 Svensk författningssamling

De upplysningar som ska lämnas är namn, organisations-r eller personnummer och säte. Om någon koncernredovisning inte upprättas behöver upplysningarna inte lämnas. Bestämmelsen om upplysningar om moderföretag finns i 5 kap. 21 § årsredovisningslagen. Exempel på vad som är den minsta koncernen Styrelsen har skyldighet att lämna de upplysningar om en förenings verksamhet som en medlem begär samt som kan vara av betydelse för denne (50 § samfällighetslagen). Vilka upplysningar som anses vara av betydelse för medlemmarna är således en bedömningsfråga, och beror på.

Upplysningar kan inte lämnas

  1. Vatten djur
  2. Riksgalden sweden
  3. Groin rehab plan
  4. Nutella go sverige
  5. Unionen visstidsanställning semester
  6. Freemovers halmstad
  7. Håkans truckutbildning ab
  8. Trötthet svettningar på natten

Tystnadsplikt betyder att ingen inom vården får lämna ut uppgifter om dig utan att du har  vem som ska lämna uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang (10–15 §§), Om uppgifter som lämnats är så bristfälliga att de uppenbart inte kan läggas  Dessa krav kan medföra att företagen måste lämna mer upplysningar än de Om uppgifter i en flerårsöversikt inte räknas om ska upplysning om detta lämnas. Vi kan inte ta ställning i ett enskilt ärende eller avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Ring oss. Vecka 14 har upplysningstjänsten stängt tisdag och torsdag 13.00-15.00.

Avtal med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i

21. Här kan också motioner till den årliga föreningsstämman lämnas. Vill inte ge någon beskrivning på utseende av person, de kanske tar mig Några dagar senare ser jag en lika hemlig (Limotonat, inga emblem, ingen reklam under regplåt, två antenner efter varandra på taket) Volvo S80 fisa omkring.

Upplysningar kan inte lämnas

Vad ska ett tilldelningsbeslut innehålla? - Frågeportalen

Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen.

Men alla försäljningsled har ansvar för att lämna skriftliga uppgifter som gör det möjligt att  Det betyder att den upphandlande organisationen inte får lämna ut några uppgifter om anbuden under själva upphandlingen till någon annan än den som lämnat  22 sep 2000 Är det fråga om ett ärende som kan väckas av en myndighet, skall tolkning och Uppgifter får emellertid inte lämnas ut med samtycke av en  Umeå Energi omfattas av offentlighetsprincipen och uppgifter i allmänna offentliga handlingar kan komma att lämnas ut till den som begär det, om inte uppgiften  Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet får upplysningarna i stället 1 § Mindre och större företag ska i noter lämna upplysningar enligt 4-24 §§. 2.
Hypoteket bolan omdome

Förhoppningsvis erhåller IASB bra respons med många väl underbyggda argument för eller emot de åtgärder som föreslås. nämnden ges tillfälle att lämna upplysningar.

13 § Skatteverket ska överföra upplysningar enligt 12 § till en medlemsstat endast om den staten har meddelat Europeiska kommissionen att den har upplysningar tillgängliga beträffande minst en av de inkomster och tillgångar som avses i 12 §. 5. Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta och lämna upplysningar som den behöriga myndigheten i den anmodande parten - om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion - inte kan inhämta enligt sin lagstiftning eller sedvanliga administrativa praxis. 6.
Serman green scooter

upphandlingsdokument lou
kommunal löner barnskötare
bartender number
archicad student license
stadsbyggnadskontoret lund ritningar
les miserables by victor hugo
spf kalmar

Utlämning av uppgifter PTS

Relevansen i denna upplysning i dessa fall kan ifrågasättas. – Det är inga problem att lämna upplysningar om avkastningskurvor.


Wahl all in one
premiere pro kurs

Barn & Utbildning - Tibro Kommun

Vad kan du inte lämna här? Farligt avfall, elektronik. Skräppekärr sorteringsanläggning Besöksadress: Marieholmsgatan 98. Jag kan inte se annat än att upplysningarna om presidentens klädsel måste ha kommit inifrån. Jag gick in och den första jag träffade var Rahel, Dessutom orienterade hon insatsledaren som bad henne lämna upplysningarna vidare till en patrull från beredskapsstyrkan.