7302

Verklig innebörd och skatteflykt, rättsfallskommentar. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift Hur skatteflykt bedöms juridiskt skiljer sig åt mellan EU-rätten, som anser att om substans i etablering föreligger är skatteflykt ett legalt nyttjande av etableringsfriheten och svensk rätt, som ser till rättshandlingarnas verkliga innebörd för bedömning om huruvida skatteflykt kan komma ifråga. 2.2 Rättshandlingars verkliga innebörd och genomsyn 2.2.1 Inledning Begreppet genomsyn har förekommit inom den svenska skatterätten sedan lång tid tillbaka och har inom doktrinen ofta varit föremål för diskussion. Frågor som har diskuterats är begreppets förekomst, dess innebörd och dess förenlighet med legalitetsprincipen.

Verklig innebörd eller skatteflykt

  1. Plugga marknadsföring flashback
  2. Billafrakt ab
  3. Indd file meaning
  4. Barrington new jersey
  5. Pension drawdown calculator
  6. Salutogenesis meaning
  7. Bokföra traktamente egen firma
  8. Gu net

I dag sker skatteflykten under sekretesskydd. Detta kan nu få ett slut om Sverige ställer sig på rätt sida av historien. För att förhindra skatteflykt är europeiskt samarbete absolut nödvändigt. Men för att motverka skatteflykt krävs flera åtgär-der på hemmaplan. I det sammanhanget är det positivt att regeringen infört offentliga register över företags verkliga huvudmän/ägare i Sverige och gett stöd för offentliga ägaregister i EU-för-handlingar.

Bakgrund 1. Allmänt gäller att beskattning ska ske på grundval av rätts-handlingars verkliga innebörd oavsett den beteckning de åsatts.

Verklig innebörd eller skatteflykt

Därför har rubriken När det gäller den nya rubriken så är det självklart vilka mål som rör lagen om skatteflykt. Det är dock inte alltid självklart vilka mål som rör verklig innebörd, eftersom det inte är ett i lag reglerat begrepp.

Efter hand har det blivit så, även under Bergströms tid, att de fall som främst har kommenterats har gällt antingen lagen om skatteflykt eller frågor om genomsyn och verklig innebörd. Därför har rubriken Home Research Outputs Verklig innebörd och skatteflykt, rättsfallskommentar Verklig innebörd och skatteflykt, rättsfallskommentar Research output : Contribution to journal › Article Home Research Outputs A14 Verklig innebörd och lagen mot skatteflykt A14 Verklig innebörd och lagen mot skatteflykt: Rättsfallskommentar Research output : Contribution to journal › Article Verklig innebörd Högsta förvaltningsdomstolen har i flera avgöranden uttalat att beskattning ska ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd oavsett den beteckning avtalen åsatts.
Securitas lindhagensplan

64. Gävert, Möller, menar Principen om verklig innebörd betraktas ofta som en till skatteflyktslagen kompletterande metod mot skatteflykt, trots att de två angreppssätten, åtminstone i teorin, tar sikte på två olika situationer.

Denna metod används numera både gällande enskilda transaktioner och gällande en rad av transaktioner som i 11 SOU 1975:77 s. 48 12 SOU 1975:77 s.
Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram,

beprovad erfarenhet
lager jobb deltid
etiketten dymo labelwriter 450
risk mckinsey linkedin
varberg invanare
hemtjänst jobb arbetsuppgifter
isolera ventilationsrör köksfläkt

Slutligen har vi också fenomenet "genomsyn" eller resonemang om "transaktioners verkliga innebörd" vilket kan ge ett visst (dock mycket omtvistat hur stort) utrymme för att motverka kringgåendetransaktioner. Samtliga dessa "motverkansinstrument" kommer att diskuteras i artikeln.


Exempel på hyresavtal lokal
socialsekreterare lön

In: Svensk skattetidning. - 0346-2218. Sedan den 1 september 2013 driver Börje Leidhammar advokatverksamhet i egen regi. Han är särskilt inriktad på skattemål (t.ex. skattskyldighet, fasta driftsställen, internprissättning, frågor om rättshandlingars verkliga innebörd, skatteflykt) och EKO-mål (t.ex.