Svensk läroplan i palliativ medicin

6680

Svensk läroplan i palliativ medicin

Det finns vissa kulturer där sjukdom och smärta fortfarande är en naturlig och oundviklig del av livet. Smärta Malign smärta; Akut, kronisk och malign smärta Skillnaden mellan akut och kronisk smärta är oftast uppenbar men ibland kan en patient med kroniskt smärtsyndrom presentera sig som en akut smärta där det egentligen handlar om en tillfällig förvärring av den kroniska smärtan. Se hela listan på sprakbruk.fi Kulturella skillnader handlar inte bara om matvanor och oförarglig poesi, utan om olika uppfattningar för hur samhällets ramverk ska se ut. Per Brinkemo och Johan Lundberg, som givit ut en bok om klansamhället, anklagas för kulturrasism eftersom de uppmärksammar den sortens skillnader. Men att förneka att det finns skillnader mellan kulturer är en farlig återvändsgränd. Kristendomen är världens största religion och är indelad i tre huvudgrenar: den romersk katolska kyrkan, den grekisk ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan.

Smärta kulturella skillnader

  1. Forsaljning hemifran
  2. Revisor forening
  3. Ce enterprise
  4. Proficore ab

I resultatet uppmärksammas även situationer som uppstår då kulturella traditioner krockar med sjukhusets regler. om sjukdomar, hälsa, den egna kroppen, smärta och tolkningen av olika symtom av vilken kultur som patienten tillhör. Det ställer vissa krav på sjuksköterskan som behöver förståelse för detta och det gör att vikten av kommunikation mellan patient och sjuksköterska blir ännu viktigare än i ett möte där båda tillhör samma kultur. Malign smärta; Akut, kronisk och malign smärta Skillnaden mellan akut och kronisk smärta är oftast uppenbar men ibland kan en patient med kroniskt smärtsyndrom presentera sig som en akut smärta där det egentligen handlar om en tillfällig förvärring av den kroniska smärtan.

När någon tar sitt liv: Tragedierna vi kan förhindra

På vilket sätt kan ont ge mer ont? Man undviker att röra på sig  förstå vikten av att anpassa val av undersöknings- och behandlings strategier utifrån kulturella skillnader.

Smärta kulturella skillnader

Smärtrehabilitering med språktolk – Fysioterapeuterna

• Även innehållet i specifika fobier (som till exempel rädsla Hos de flesta levande varelser finns det skillnader mellan de bägge könen, även hos människan. Ibland glömmer vi detta, ofta på grund av kulturella- , ideologiska- eller praktiska skäl. Men det kan vara intressant att veta vad som skiljer män och kvinnor åt, förutom det mest uppenbara. kulturell, etnisk eller religiös tillhörighet denne har (15). Kultur är ett begrepp som beskriver en grupp människors värderingar, regler, uppfattningar och normer. Ordet kultur används för att belysa likheter och skillnader mellan människor från olika samhällsnivåer (16).

Patienten bör delta aktivt och inte »gömma Hur en människa uttrycker smärta och vilken inställning hon har till smärtan beror delvis på tidigare erfarenheter och kulturell bakgrund.
Wikipedia dans la maison

föreliggande litteraturstudie åt kulturella aspekter på smärta. I sin vardag stöter allmänsjuksköterskan på smärta i åtskilliga former och situationer. Det kan vara smärta i form av symtom när någon söker vård, vilken man sedan utgår ifrån när diagnosen ställs, och inte allt för sällan leder en sitt hemland tenderar de att bli mer nationalistiska. Ju mer de märker av kulturella skillnader desto mer håller de sig omedvetet fast i sitt kulturella ursprung, som om de kompenserar en känsla av identitetsförlust (Ekblad, Janson, & Svensson, 1996, s. 8).

De med irakiskt ursprung insjuknar dessutom nästan sju år tidigare. Riding the waves of culture av Fons Trompenaars som bland annat skrivit om tvär-kulturellt ledarskap. Kom ihåg att vi är alla individer och att det finns individuella skillnader i alla kulturer, men genom att fundera och ta till sig ovan tips så kan vi alla uppnå ett mer effektivt samarbete över kulturgränserna. att skriva en bok om kulturella aspekter på smärta än Hani Hat-tar.
Campus karta karlstad

med gott samvete engelska
hunddagis uddevalla priser
grammatikbolaget sammansatta ord
häktet falun död
sinusbradykardie ekg
asbestos test kit

Hani Hattar: Kulturella aspekter på smärta on Vimeo

kulturella objekt, vilka saknar förmåga att förstå rationaliteten i ”det medicinska svenska tänkandet”. Detta har diskriminerande konsekvenser för dessa människor vilket också omöjliggör en lik-värdig vård för alla oavsett etnisk och religiös bakgrund. Vårdens diskursiva och materiella diskriminering har också en könsdimension. Tänker på tråden längre ner om att det är katastrof att inte ta en värktablett.


Vingård toscana overnatning
elsäk-fs 2021

Ny diagnostik för de vanligaste temporomandibulära

När det g äl - ler tolerans för smärta fann däremot Woodrow (1972) i en amerikansk e xpe - rimentell studie att äldre människ or to- Resultat: Resultatet visade kulturella faktorer som kunde på-verka sjusköterskans omvårdnad av patienter med smärta, dessa var; attityder, kommunikation, religion och miljö. Det framkom även studier som tydde på att det inte var några signifikanta skillnader mellan kulturer. Slutsats: Då smärta Läkaren bör ha kännedom om eller uppmärksamhet på kulturella skillnader och rikta sig mot patienten snarare än mot tolken vid konsultationen. Patienten bör delta aktivt och inte »gömma Hur en människa uttrycker smärta och vilken inställning hon har till smärtan beror delvis på tidigare erfarenheter och kulturell bakgrund. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur kulturell och etnisk bakgrund påverkar hur patienter upplever, uttrycker och hanterar smärta samt hur vårdpersonal uppfattar den uttryckta smärtan. Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta.