Åke Huss AB: Sotning, ventilationsrengöring & OVK

5884

Uppsala brandförsvar söker två - BRINN

Besöksadress: Kommunhuset, Stora torget 1, 733 30 Sala Fler kontaktuppgifter. Felanmälan Sotning. Alla fasta förbränningsanordningar, som eldstäder och pannor, ska sotas (rengöras) och brandskyddskontrolleras regelbundet. På räddningstjänstens hemsida hittar du mer information om sotning och vilka företag som upphandlats för att sköta sotning och brandskyddskontroll. Öppna data från Linköpings kommun. 2020-04-27 Utförare av sotning.

Sotning uppsala kommun

  1. A2 sedan
  2. Planeringsarkitekt utbildning distans
  3. Utbilda sig till elektriker efter gymnasiet
  4. Skolbibliotekarie utbildning
  5. Referenser harvard södertörn
  6. Fiskboden lomma nyårsmeny
  7. H.murakami teos
  8. Vilka lander har euro som valuta

De närmaste månaderna kan det bli en viss fördröjning när det gäller sotning. Detta beror på att två kundsystem ska bli ett och kunderna i Heby kommun ska flyttas över till Sala Sotningsdistrikt. – Om du brukar ha sotning i början på november kanske du nu, i det här övergångsskedet, får sotning i … Räddningstjänsten Storgöteborg, där Kungsbacka kommun ingår, utser den skorstensfejarmästare som ska utföra sotning i kommunen. Kommunen kan låta fastighetsägaren själv sota eller överlåta åt någon annan att utföra sotningen på den egna fastigheten.

Sotning Sotningen

Renhållning. 0 kr/år. Övrigt.

Sotning uppsala kommun

Varning för falska sotare! Vi vill... - Uppsala brandförsvar

Sotaren kommer och utför sotning i rätt tid och enligt prislista. Intill dess att kommunen, med stöd av 3 kap. 1 § denna förordning, meddelat föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap. 4 § första och andra stycket lagen om skydd mot olyckor ska ske, ska för rengöringen (sotningen) i tillämpliga delar dock tillämpas de bestämmelser som anges i de upphävda föreskrifterna. Räddningstjänsten Storgöteborg, där Kungsbacka kommun ingår, utser den skorstensfejarmästare som ska utföra sotning i kommunen. Kommunen kan låta fastighetsägaren själv sota eller överlåta åt någon annan att utföra sotningen på den egna fastigheten.

I dagligt tal brukar man kalla det sotning. På många håll utförs arbetet av entreprenörer som anlitas av kommunen. SKR hjälper kommunerna genom att:. 21 aug. 2020 — Räddningstjänsten varnar boende i Uppsala, Tierp och Östhammars kommun för personer som erbjuder sotning över telefon.
Eskilstuna language school

Mats träffas på telefon 0565-71 18 23, mellan kl 15.00 - 16.00 eller på mobiltelefon 0708-29 49 63. E-posta Mats Ohlsson Sotning.

Du är på väg till knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats.
Barnbidrag försäkringskassan 2021

margaret reyes
astrid bjørn eriksen
linda gottfredson theory of circumscription
internet speed test
polisens omorganisation expressen
filmer pa s
seminaries in florida

Storstockholms brandförsvar - Storstockholms brandförsvar

Inställelseavgift - Avgift inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna inom en … Sotning. Sota själv. Brandskyddskontroll.


Skatteetaten student
parallel processing psychology

Sotning, egen regi - Ansökan - Sala kommun - Sala kommun

14 feb. 2013 — Sotningsmonopolet släppt Numera är det fritt fram att välja sotare, men man har arbetat i flera år för att bli godkända av Uppsala kommun. Uppsala Brandförsvar Hos oss får du ett omväxlande arbete och du får gränser inom förvaltningen och att vara en självklar del av Uppsala kommun. Vi ansvarar även för sotning/rengöring och brandskyddskontroll i de tre kommunerna. Grön sotning i Solna, Sundbyberg, Vaxholm och Österåker från 1 april Våra medlemskommuner är: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby,​  11 jan. 2017 — Gnesta kommun varnar för sotare. En firma har ringt runt till Gnestabor och erbjudit sotning av och rengöring av ventilationskanaler.